HCL Nr.36 din 28.05.2021 Privind aprobarea efectuarii lucrarilor , care se executa pe domeniul public si /sau privat al comunei Cojocna, pentru investitia ,, Elaborare documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire casa unifamiliala parter, imprejmuire teren, bransamente, racorduri,, in satul Cojocna, identificat prin extrasul de carte funciara pentru informare nr.53359 Cojocna, conform planului de situatie propus.

dePrimaria Cojocna

HCL Nr.36 din 28.05.2021 Privind aprobarea efectuarii lucrarilor , care se executa pe domeniul public si /sau privat al comunei Cojocna, pentru investitia ,, Elaborare documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire casa unifamiliala parter, imprejmuire teren, bransamente, racorduri,, in satul Cojocna, identificat prin extrasul de carte funciara pentru informare nr.53359 Cojocna, conform planului de situatie propus.

Despre autor

Primaria Cojocna editor

Lasă un răspuns