Hotararile autoritatii deliberative

HCL nr.94/16.12.2022 privind exprimarea acordului Consiliului Local al UAT Comuna Cojocna, în calitate de asociat unic al SC Bai Cojocna SRL pentru închirierea spațiului Clădire Baza de tratament la Baile Cojocna, str. Republicii nr. 126, Comuna Cojocna, jud. Cluj, pentru alte activități referitoare la sănătatea umană – Cod CAEN 8690.

Cojocna-HCL-94-din-16-decembrie-2022 ANEXA1-la-HCL-nr.94-din-16.12.2022...