HCL Nr.35 din 28.05.2021 Privind aprobarea efectuarii lucrarilor , care se executa pe domeniul public si /sau privat al comunei Cojocna, pentru investitia ,, Elaborare PUZ in scopul-introducere teren in intravilan si elaborare documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire hala service utilaje agricole, imprejmuire teren, bazin vidanjabil bransamente, racorduri amenajare podet de acces auto si pietonal ,,in satul Cojocna, identificat prin extrasul de carte funciara pentru informare nr.50020 Cojocna, conform planului de situatie propus.

dePrimaria Cojocna

HCL Nr.35 din 28.05.2021 Privind aprobarea efectuarii lucrarilor , care se executa pe domeniul public si /sau privat al comunei Cojocna, pentru investitia ,, Elaborare PUZ in scopul-introducere teren in intravilan si elaborare documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire hala service utilaje agricole, imprejmuire teren, bazin vidanjabil bransamente, racorduri amenajare podet de acces auto si pietonal ,,in satul Cojocna, identificat prin extrasul de carte funciara pentru informare nr.50020 Cojocna, conform planului de situatie propus.

Despre autor

Primaria Cojocna editor

Lasă un răspuns