HCL Nr.30 din 28.05.2021 Privind aprobarea efectuarii lucrarilor , care se executa pe domeniul public si /sau privat al comunei Cojocna, pentru investitia ,,Extindere conducta, racord si P.R.M. gaza naturale, presiune redusa,, in satul Cojocna, identificat prin extrasul de carte funciara pentru informare nr. 50199 Cojocna, conform planului de situatie propus.

dePrimaria Cojocna

HCL Nr.30 din 28.05.2021 Privind aprobarea efectuarii lucrarilor , care se executa pe domeniul public si /sau privat al comunei Cojocna, pentru investitia ,,Extindere conducta, racord si P.R.M. gaza naturale, presiune redusa,, in satul Cojocna, identificat prin extrasul de carte funciara pentru informare nr. 50199 Cojocna, conform planului de situatie propus.

Despre autor

Primaria Cojocna editor

Lasă un răspuns