HCL nr.29 din 29.04.2022 cu privire la aprobarea efectuarii lucrarilor, care se executa pe domeniul public si/sau privat al comunei Cojocna, pentru investitia ,, Locuinta Unifamiliala P+M, Garaj, Imprejmuire teren, Amenajare curte, Racorduri si bransamente” in satul Boju, nr. Cad. 53273 UAT Cojocna, jud.Cluj, identificat prin extrasul de carte funciara pentru informare nr. 53273,conform planului de situatie propus- pentru amenajare acces si realizare bransamente/racorduri in zona strazii localitatii.

dePrimaria Cojocna

HCL nr.29 din 29.04.2022 cu privire la aprobarea efectuarii lucrarilor, care se executa pe domeniul public si/sau privat al comunei Cojocna, pentru investitia ,, Locuinta Unifamiliala P+M, Garaj, Imprejmuire teren, Amenajare curte, Racorduri si bransamente” in satul Boju, nr. Cad. 53273 UAT Cojocna, jud.Cluj, identificat prin extrasul de carte funciara pentru informare nr. 53273,conform planului de situatie propus- pentru amenajare acces si realizare bransamente/racorduri in zona strazii localitatii.

Despre autor

Primaria Cojocna editor

Lasă un răspuns