H.C.L nr.50 din 30.07.2021 cu privire la aprobarea efectuarii lucrarilor , care se executa pe domeniul public si sau privat al comunei Cojocna, pentru investitia ,,Construire locuinta unifamiliala, imprejmuire teren, amenajare acces, bransamente si racorduri ,, in satul Cojocna, identificat prin extrasul de carte funciara 53502 Cojocna, conform planului de situatie propus.

dePrimaria Cojocna

H.C.L nr.50 din 30.07.2021 cu privire la aprobarea efectuarii lucrarilor , care se executa pe domeniul public si sau privat al comunei Cojocna, pentru investitia ,,Construire locuinta unifamiliala, imprejmuire teren, amenajare acces, bransamente si racorduri ,, in satul Cojocna, identificat prin extrasul de carte funciara 53502 Cojocna, conform planului de situatie propus.

Despre autor

Primaria Cojocna editor

Lasă un răspuns