H.C.L nr.46 din 30.07.2021 cu privire la aprobarea efectuarii lucrarilor , care se executa pe domeniul public si/sau privat al comunei Cojocna, pentru investitia ,, Elaborarea documentatiei pentru autorizarea executarii de interventie la cladirea scolii generale din satul Cara,comuna Cojocna, in scopul cresterii eficientei energetice,, identificat prin extrasul de carte funciara pentru informare nr.53486, conform planului de situatie propus.

dePrimaria Cojocna

H.C.L nr.46 din 30.07.2021 cu privire la aprobarea efectuarii lucrarilor , care se executa pe domeniul public si/sau privat al comunei Cojocna, pentru investitia ,, Elaborarea documentatiei pentru autorizarea executarii de interventie la cladirea scolii generale din satul Cara,comuna Cojocna, in scopul cresterii eficientei energetice,, identificat prin extrasul de carte funciara pentru informare nr.53486, conform planului de situatie propus.

Despre autor

Primaria Cojocna editor

Lasă un răspuns