Cerere ( anexa 2 la HCL nr.64/30.07.2022 ) privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor aferente obligatiilor fiscale, constand in impozite, taxe si alte obligatii de plata datorate de catre contribuabili la bugetul local al comunei Cojocna, judetul Cluj.

dePrimaria Cojocna

Cerere ( anexa 2 la HCL nr.64/30.07.2022 ) privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor aferente obligatiilor fiscale, constand in impozite, taxe si alte obligatii de plata datorate de catre contribuabili la bugetul local al comunei Cojocna, judetul Cluj.

Despre autor

Primaria Cojocna editor

Lasă un răspuns