Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în clasă organizat pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei Comunei Cojocna