HCL nr.49/24.06.2022 privind aprobarea incheierii unui act aditional la Documentul de Pozitie incheiat la data de 28.07.2010 de catre membrii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco-Metropolitan Cluj pentru stabilirea modului de implemetare a Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Cluj.

dePrimaria Cojocna

HCL nr.49/24.06.2022 privind aprobarea incheierii unui act aditional la Documentul de Pozitie incheiat la data de 28.07.2010 de catre membrii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco-Metropolitan Cluj pentru stabilirea modului de implemetare a Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Cluj.

Despre autor

Primaria Cojocna editor

Lasă un răspuns