H.C.L nr.70 /02.11.2021 Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „ ASFALTARE STRAZI COJOCNA, Judetul Cluj”.