H.C.L nr.66/20.10.2021 cu privire la aprobarea documentatiei de urbanism ,,Elaborare PUZ introducere teren in intravilan pentru construire locuinte si anexe-Zone locuinte cu functii complementare LFC,, in satul Moristi , identificat prin extrasul de carte funciara pentru informare nr.51831 si 51830, Cojocna.

dePrimaria Cojocna

H.C.L nr.66/20.10.2021 cu privire la aprobarea documentatiei de urbanism ,,Elaborare PUZ introducere teren in intravilan pentru construire locuinte si anexe-Zone locuinte cu functii complementare LFC,, in satul Moristi , identificat prin extrasul de carte funciara pentru informare nr.51831 si 51830, Cojocna.

Despre autor

Primaria Cojocna editor

Lasă un răspuns