Monitorul Oficial

H.C.L nr.38 din 29.06.2021 cu privire la aprobarea efectuarii lucrarilor , care se executa pe domeniul public si , sau privat al comunei Cojocna, pentru investitia , ,,Mentinerea pe amplasament a constructiilor fara autorizatie de construire: casa de locuit , imprejmuire, fosa septica vidanjabila ” in satul Cojocna , identificat prin extrasul de carte funciara pentru informare nr. 51525 Cojocna, conform planului de situatie propus.

...

HCL Nr.36 din 28.05.2021 Privind aprobarea efectuarii lucrarilor , care se executa pe domeniul public si /sau privat al comunei Cojocna, pentru investitia ,, Elaborare documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire casa unifamiliala parter, imprejmuire teren, bransamente, racorduri,, in satul Cojocna, identificat prin extrasul de carte funciara pentru informare nr.53359 Cojocna, conform planului de situatie propus.

...