HOTĂRÂREA nr. 82 din 21.10.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „ASFALTARE STRAZI COJOCNA”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

dePrimaria Cojocna

HOTĂRÂREA nr. 82 din 21.10.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „ASFALTARE STRAZI COJOCNA”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

Despre autor

Primaria Cojocna editor

Lasă un răspuns