Rezultatul probei de interviu la examenul de promovare in clasa organizat pentru functionarii publici din cadrul Primariei Comunei Cojocna din data de 22.04.2021.